top of page

Termenii și condiții

1. Generalități

1.1 Acești Termeni și Condiții Generale (”TCG”) reglementează relația contractuală dintre Cabinet Individual de psihologie Andrei Alin (denumită în continuare ”[CIPAA]”) și utilizatorii (denumiți în continuare ”Utilizatorii”) domeniului www.emoticon.ro și a serviciilor oferite în cadrul acestuia (”Serviciile”). Folosirea site-ului www. emoticon.ro (inclusiv vizitarea acestuia, înregistrarea, folosirea serviciilor oferite de [CIPAA]  prin intermediul site-ului www. emoticon.ro) implică acceptarea Termenilor si Condițiilor expuși în cele ce urmează. 

1.2 Acești TCG se aplică exclusiv în relația dintre [CIPAA] și Utilizatorii care utilizează data de baze operată prin site-ului emoticon.ro. Orice termeni și condiții ai unui Utilizator care contravin TCG nu vor fi considerate ca producând niciun efect. 

1.3 Folosirea Site-ului este rezervată exclusiv persoanelor care au împlinit vârsta minimă de 18 ani. 

1.4 [CIPAA] își rezervă dreptul de a modifica oricând și unilateral TCG, fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează acest Site. La folosirea Site-ului se vor aplica TCG în vigoare la acel moment, motiv pentru care se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.

2. Scopul

2.1 Scopul acestor Termeni si Condiții este de a defini si reglementa condițiile de utilizare a acestui Site, precum si termenii si condițiile aplicabile Serviciilor oferite de  [CIPAA].

2.2 Pagina de internet emoticon.ro poate include legături și către alte pagini de internet pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe site-urile/paginile respective. [CIPAA] nu își asumă nici un fel de răspundere legală privind accesarea și utilizarea acestor pagini de internet.

2.3 [CIPAA] poate condiționa folosirea Serviciilor sau a anumitor caracteristici ale acestor Servicii sau poate impune anumite limite pentru utilizarea anumitor specificații disponibile în funcție de anumite cerințe, precum dar fără a se limita la, verificarea datelor de înregistrare (login și autentificare), durata relației contractuale, scopul și modul de utilizare, și poate condiționa aceste Servicii de îndeplinirea anumitor măsuri de securitate. 

2.4 Întregul Conținut al Site-ului, incluzând dar fără a se limita la, textul, imaginile, graficele, fișierele audio, fișierele animate, cele video și aranjarea lor pe Site, sunt în totalitate proprietatea [_] și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Acestea nu pot fi copiate pentru a fi folosite în scop comercial sau distribuite, așa cum nu pot nici sa fie modificate sau publicate în cadrul altor site-uri, fără acordul subscrisei. 

2.5 [CIPAA] prin intermediul www.emoticon.ro promovează Serviciile și serviciile de publicitate plasate de partenerii săi prin eforturile proprii sau prin intermediul unor terțe părți, în particular, prin promovarea serviciilor de publicitate sau parte din acestea prin intermediul alor site-uri, în aplicații software, emailuri sau print media, campanii radio sau de televiziune. [CIPAA] permite de asemenea, unor terțe părți să își promoveze bunurile și serviciile pe site-ul www.emoticon.ro. În acest scop, [CIPAA] poate permite acestor terțe părți accesul la datele, informațiile și conținutul publicate pe Site. 

 

3. Definiții și termeni

CIPAA – este denumirea comercială a Cabinet Individual de Psihologie Andrei Alin, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, strada Vântului nr. 13-17, sector 3, având număr de ordine în Registrul Comerțului [nu se aplica], cod unic de înregistrare fiscală 44600708.

Utilizator – orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 18 ani, care și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Site-ului din secțiunea Termeni si Condiții Generale și care, prin accesare Site, este interesată de datele, informațiile, Anunțurile si/sau Serviciile furnizate prin intermediul Site-ului. 

Site – domeniul www.emoicon.ro și subdomeniile acestuia.

Domeniu - o zonă dintr-un sistem informatic, deținută ca atare de o persoană fizică sau juridică ori de un grup de persoane fizice sau juridice în scopul prelucrării, stocării ori transferului de date;

Conținut Site - toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor de către CIPAA prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al CIPAA, Utilizatorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta; informații legate de Serviciile și/sau tarifele practicate de CIPAA într-o anumită perioadă; date referitoare la CIPAA, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Servicii – oferta cu privire la Serviciile oferite; 

Lista de Prețuri - prețurile practicate de CIPAA pentru Serviciile oferite. Lista de Prețuri se găsește în cadrul art. 6.

 

4. Utilizatorii înregistrați  

4.1 Orice utilizator care completează un formular pe Site oferind date, precum nume, adresa, număr de telefon etc., este utilizator înregistrat al CIPAA ("Utilizator Înregistrat"). Crearea contului de utilizator este gratuită.    

 

4.2 Numai persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani se pot înregistra. Persoanele care se înregistrează trebuie să aibă împuternicirea și autorizarea persoanei pentru care fac o astfel de înregistrare.

 

4.3 Persoana care se înregistrează este obligată să furnizeze în cadrul formularului de înregistrare informații complete și corecte. Dacă datele furnizate se modifică după înregistrare, Utilizatorul este obligat să actualizeze datele. Utilizatorul este obligat să verifice atent datele furnizate atât la înregistrare cât și ulterior, după fiecare modificare și actualizare a acestora.

 

4.4 Utilizatorul va alege o parolă conform indicațiilor de pe Site. Utilizatorul trebuie să păstreze parola de acces și datele de acces în siguranță. Utilizatorul este obligat să anunțe imediat CIPAA dacă există indicii că datele sale de acces au fost preluate și sunt folosite neautorizat de către o terță parte. CIPAA  nu va încredința parola de acces a Utilizatorilor către terțe părți și nu va solicita vreodată Utilizatorului parola de acces via email sau telefon. 

  

4.5 Fiecare Utilizator se angajează și garantează că informațiile trimise către CIPAA:

 

  1. nu încalcă vreo lege în vigoare, vreun statut, ordonanță sau regulament;

  2. nu sunt defăimătoare, calomnioase, amenințătoare sau hărțuitoare;

  3. nu conține viruși sau alte dispozitive si coduri distructive care produc daune, interferează cu, interceptează sau expropriază sisteme software si hardware, date sau informații personale;

  4. nu sunt legate de vânzări de produse si servicii care încalcă sau încurajează încălcarea sau violarea drepturilor de autor, patentului, mărcilor înregistrate, secretului comercial sau altor drepturi de proprietate sau de publicitate si intimitate ale vreunui terț sau alte Drepturi ale Terților

  5. nu sunt obscene sau nu conțin si nu implică pornografie sau mărfuri sexuale sau orice alt conținut si nu promovează materiale cu conținut sexual explicit sau nu sunt dăunătoare minorilor;

  6. nu promovează discriminarea rasială, sexuală, religioasă, etnică, a persoanelor cu handicap, față de orientarea sexuală sau de vârstă;

  7. nu creează în alt mod daune pentru CIPAA  sau afiliații săi.

 

4.6 CIPAA își rezervă dreptul de a decide înlăturarea de pe Site a oricărui material pe care îl considera ilegal, care încalcă prezentele Termeni și Condiții au nu este adecvat după părerea noastră.  

 

5. Limitarea răspunderii

5.1 Serviciile CIPAA sunt oferite "ca atare", CIPAA nu oferă garanții de performanță, funcționare, durabilitate, calitate etc.  

 

6. Serviciile și Prețul

6.1 Serviciile oferite implică participarea la "emoticon", un Program psihoeducațional creativ pentru copii și adolescenți de cunoaștere și gestionare a emoțiilor. Acesta este un program (serviciu) alcătuit din 4 sesiuni de grup. Grupul este format din maxim 8 persoane, cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani (”Programul”).

 

6.2 O sesiune durează 2 ore și sunt 4 astfel de sesiuni cuprinse în program. 

 

6.3 Prețul Serviciilor este de 390 lei și se plătește integral la înscrierea în program. 

 

6.4 Sesiunile se desfășoară într-o anumită zi a săptămânii timp de 4 săptămâni, la aceiași ora. 

 

6.5 În prestarea Serviciilor aferente programului, sunt implicați doi facilitatori, respectiv un psihoterapeut și psiholog clinician. 

 

6.6 Pentru lucrul cu copii minori, este necesar acordul ambilor părinți, aceasta fiind o obligație legală.

 

6.7 CIPAA va putea modifica lista de prețuri în orice moment. Modificarea prețurilor se va aplica exclusiv Serviciilor contractate după intervenirea modificării.   

 

6.8 În cazul solicitării anulării Serviciile oferite înainte sau în timpul efectuării sesiunilor din cadrul Programului, dar după achitarea Serviciilor, CIPAA nu se va restitui suma aferentă Serviciilor  programate și plătite în avans de către client. Confirmarea încetării contractului este transmisă clientului sub forma anularii participării la Program. 

 

6.9 Nu se poate solicita restituirea sumelor plătite, în condițiile în care Serviciile primite nu conduc la rezultatele dorite de către client. Toată responsabilitatea asupra acestor situații revine în sarcina clientului.

 

7. Protecția datelor cu caracter personal

7.1 CIPAA va folosi datele introduse numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile introduse în formularul de programare și în contul de înregistrare vor fi folosite pentru confirmarea programărilor, facturarea și livrarea Serviciilor, transmiterea promoțiilor, trimiterea de buletine informative (newsletter) și alte informații către clienți. 

7.2 CIPAA nu vinde și nu furnizează datele dumneavoastră personale nici unor terți. Ne obligăm să nu facem publice și/sau să nu vindem informații referitoare la datele personale ale clienților noștri fără acordul lor explicit. Datele personale pot fi transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale, în cazul unei solicitări justificate a acestora, conform reglementarilor legale în vigoare. Orice utilizator poate opta ca aceasta să fie șterse din baza noastră de date. 

7.3 CIPAA nu este responsabil pentru erorile apărute datorită neglijentei clientului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale. Recomandăm să nu divulgați aceste informații altor persoane (fizice sau juridice).

7.4 Pentru mai multe detalii privitoare la datele cu caracter personal colectate puteți verifica secțiunea ”Politica de confidențialitate” din cadrul Site-ului.  

8. Reclamații 

 

8.1 In cazul în care aveți nelămuriri sau chiar nemulțumiri cu privire la calitatea prestării unui serviciu achiziționat de pe Site-ul nostru, va rugam să expediații un email în acest sens pe adresa [_], în care să specificități cât mai multe detalii în baza cărora să putem identifica și prelucra mesajul dumneavoastră (numele complet și corect, data programării, numele psihoterapeutului/consultantului alocat). 

 

8.2 Reclamațiile privind Serviciile noastre vor fi reclamate în maximum 48 de ore de la încheierea prestării Serviciilor.

9. Reclamații ANPC

 

9.1 Pentru a depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, vă rugam să accesați www.anpcnet.ro, unde puteți află cum se poate depune o reclamație, precum și datele de contact ale autorităților județene/naționale unde puteți depune reclamațiile.

10. Legea aplicabila – jurisdicția

10.1 Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute intre CIPAA si Utilizatori  se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente din Municipiul București.

Contact

Pentru întrebări suplimentare nu ezitați sa ne contactați

0040747497129

bottom of page