top of page
Storytime

Din grijă pentru copii

Pandemia de COVID-19 a generat un impact pluridimensional asupra creșterii și dezvoltării copiilor. Studiile internaționale în domeniu, dar și analizele exploratorii realizate la nivel național indică o serie de efecte nocive asupra stării de bine a copiilor cu posibile repercusiuni pe termen scurt, mediu și lung. Anxietatea, depresia, izolarea, riscurile asociate utilizării excesive a internetului, creșterea gradului de violență în familie sunt doar câteva dintre efectele cartografiate ale pandemiei de Covid-19 asupra copiilor.

sursa: https://dingrijapentrucopii.gov.ro/1/

Cum beneficiezi de programul național de suport pentru copii "Din grijă pentru copii"?

Pentru a beneficia de plata participarii la Programul psihoeducational emoticon prin intermediul programului "Din grijă pentru copii" cereți la medicul de familie, consilierii școlarii, medicii de medicină școlară și medicii de psihiatrie pediatrică o rcomandare de evaluare. Este un formular tip prezentat ca Anexa 1(vezi mai jos modelul).  Aceasta recomandare o scanați și alături de actul de identitate al unuia dintre părinți  și ne-o trimiteți prin email la psiholog.andreialin@gmail.com, ulterior vom reveni prin email cu celelalte documente care trebuie semnate de catre ambele parti implicate: cabinet si tutorele copilului.

Accesul copiilor la serviciile de evaluare, intervenție psihologică și psihoterapeutică se realizează astfel: a) cadrele didactice din învățământul preuniversitar, asistenții sociali, asistenții medicali comunitari, mediatorii școlari, experții locali pentru persoanele aparținând minorităților rome, având în vedere situația copilului, comportamentul psihoemoțional al copilului sau la sesizarea părintelui cu privire la existența unor probleme psihoemoționale și/sau comportamentale, orientează părintele/reprezentantul legal al copilului către specialiștii desemnați să emită recomandări de evaluare psihologică în vederea înscrierii în Program (model de recomandare – vezi Anexa 1); b) medicii de familie, medicii de medicină școlară, medicii de psihiatrie pediatrică și consilierii școlari emit în baza unei consultații/anamneze specifice o recomandare de evaluare psihologică în vederea intrării în Program; potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 1; c) părintele/reprezentantul legal al copilului se poate adresa direct specialiștilor prevăzuți la lit. b), a acestui paragraf, în cazul în care constată existența unor probleme psihoemoționale și/sau comportamentale ale copilului și să solicite recomandare pentru înscrierea în program d) recomandarea de evaluare psihologică în vederea intrării în Program cuprinde următoarele date și informații (cf Anexei 1): numele, prenumele și codul numeric personal al copilului, vârsta copilului, domiciliul copilului, date de identificare a părintelui: nume, prenume, domiciliu, număr de telefon; observații sumare privind motivele recomandării, data, semnătura și parafa emitentului sau ștampila și semnătura directorului unității de învățământ la care sunt arondați consilierii școlari, după caz. e) în cazul recomandărilor emise de consilierii școlari, se aplică ștampila unității de învățământ la care sunt arondați consilierii școlari emitenți, cu semnătura directorului de școală; 10 f) modelul tipizat de recomandare este prezentat în Anexa 1; g) părintele/reprezentantul legal al copilului selectează/alege un psiholog acreditat, recomandat de Colegiul Psihologilor din România, înscris în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de evaluare psihologică și intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copiii din cadrul Programului; Lista cu acești psihologi, pe fiecare județ/localitate în parte, se va afla și în fiecare școală, pe site-ul școlii și de asemenea la inspectoratele școlare județene și al municipiului București. h) serviciile de evaluare, intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii se asigură de către psihologi acreditați de Colegiul Psihologilor din România, din domeniile psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie clinică, organizați în Cabinete Individuale de Psihologie, Societăți Civile Profesionale de Psihologie, Cabinete Asociate și înscriși în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de evaluare psihologică și intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copiii din cadrul Programului; i) Colegiul Psihologilor din România face public Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de evaluare psihologică și intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copiii din cadrul Programului, pe website-ul propriu și pune la dispoziția școlilor, inspectoratelor școlare județene și inspectoratului general al Municipiului București, Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (Anpis), autorităților locale și altor entități publice și private, la nevoie, liste cu psihologii acreditați pe județe și/sau localități înscriși în Program. 

sursa: https://dingrijapentrucopii.gov.ro/1/

Anexa 1
bottom of page